top of page

Solcellsguide

Vad är Solenergi och hur fungerar det?

Med hjälp av solljus kan vi använda solceller till att producera elektricitet som kan användas som hushållsel. Enkelt förklarat produceras elen när solens strålar kommer i kontakt med solceller i en solpanel. Men med solenergi kan man även producera värme och detta kan göras med hjälp av solfångare.

 

Nu talas det mer och mer om solenergi. Solenergi är oerhört effektivt. Det är faktiskt så att jorden tar emot lika mycket energi från solen på 2 timmar som hela världens befolkning förbrukar under 1 helt år. Skulle man ta tillvara på bara en tiotusendel av all den energin så skulle det vara tillräckligt för att täcka upp hela jordens årliga energiförbrukning!

 

Man kan kort och gott säga att solenergi är den energi i form av ljusstrålar och värme som vi bidrar till all liv på jorden. Den är en förnybar energikälla, vilket innebär den ständigt förnyas utan att ta slut. Grön energi är ett uttryck som syftar på elektricitet som produceras av energikällor vilka är förnybara. Närmare bestämt rör det sig om solenergi. Solenergi kan användas till att driva energikällor som vind kraftverk, vattenverk och solceller.

Hur fungerar solceller egentligen?
Man kan säga att solceller är de komponenterna i solpaneler och som konverterar solens energi till användbar elektricitet. Den är först när solljuset träffar solcellen som en spänning skapas mellan solcellens framsida och solcellens baksida. Spänningen bildar likström som konverteras till växelström i en växelriktare. Växelriktarens jobb är att skapa användbar el som kan användas i ditt hus.


Vad finns det för fördelar och nackdelar med solceller?


I och med att solen är en oändlig resurs bidrar det till att vi alltid kan producera förnybar el. Sverige är alltså ett föregångsland när det gäller tillverkning av fossilfri el. Bra kan dock alltid bli bättre, och det allra bästa hade förstås varit om 100% av den elektricitet vi tillverkar vore fri från fossila bränslen. Det är bland annat när det gäller detta som självförsörjande solceller kommer in i bilden. Genom att installera sådana på ditt tak kan du nämligen producera din egen el med hjälp av solen. Ur en miljösynpunkt är detta ett utmärkt sätt att producera elektricitet på eftersom det inte bidrar med några skadliga utsläpp överhuvudtaget. De enda skadliga utsläpp som är associerade med solceller är de koldioxidutsläpp som tillverkningen av cellerna tyvärr resulterar i. Dessutom kräver produktionen energiförbrukning. Efter ungefär tre års användning av dina självförsörjande solceller kommer den fossilfria el de tillverkat dock ha kompenserat för utsläppen i samband med att de tillverkas.

Vad är återbetalningstiden för mitt tak?
Det finns en rad olika faktorer som spelar roll i hur mycket solel som din anläggning kan producera, bl.a. Sveriges årstider och vart du bor i landet. Under sommaren har vi i fler soltimmar vilket resulterar i överskott av solel, medan vi under vintertid behöver genererar mindre el då soltimmarna blir färre. Läge och placering fyller en stor vikt som man på många olika sätt och hjälpmedel att beräkna vad man förväntas få ut för effekt från sin anläggning. Kort och gott kan man vid en optimal anläggning i södra delen av Sverige räkna med en bra 1000 kWh för varje installerad kW. Dvs. en 5 kWp (eak) anläggning ger 5000 kWh. Detta beror självfallet på väder och årstid. Solar Choices solceller har en verkningsgrad på ungefär 17–20 procent, vilket innebär att ca 17–20 procent av 
solenergin som solcellerna producerar omvandlas till el. Hur mycket dina solceller producerar beror på just dina förutsättningar. I vår solcellskalkylator kan du själv räkna ut och se hur mycket el som ditt tak kan producera.

Olika solcellstyper


Marknadens vanligaste typer av solceller är monokristallina solceller, tunnfilmssolceller och polykristallina solceller - panelerna är specifikt utvecklade för olika förhållanden. De monokristallina solcellerna är idag de vanligaste panelerna hos privatpersoner och är specifikt framtaget för vårt nordiska klimat. Polykristallina solceller är syns ofta på större anläggningar, så som köpcenter och arenor eller lantbruk som har gott om utrymme. Både utseendet och tillverkningsprocessen för tunnfilmssolceller solceller skiljer sig från kristallina solcellerna. Detta materialet kan göras böjbar vilket till att använda tunnfilmssolceller på rundade ytor. Kontakta oss så hjälper våra energirådgivare med vad som passar bäst för just ditt tak!


Monokristallina solceller
I och med den avancerade tillverkningsprocessen är monokristallina solceller är något dyrare än polykristallina och tunnfilmssolceller. Dessa solceller har en högre effektivitet än de polykristallina 
panelerna då dem består av en kristall i elektronerna som gör att solcellerna kan röra sig obegränsat och mer fritt. Dessa paneler påverkas negativt av allt för höga temperaturer, vilket Sveriges mildare klimat inte tar skada av. Monokristallina solceller på Solar Choice har en svart nyans.

Tunnfilmssolceller
Tunnfilmssolceller ligger lägre i pris än kristallina solceller och har en kortare livslängd. Tunnfilmssolceller är gjort av ett kiselskikt som läggs på metall, glas, kisel eller plast. Till skillnad från kristallina solceller påverkas tunnfilmssolceller inte lika negativt av hög värme. Solceller ser ut som 
svart en tunn film.

Polykristallina solceller
Polykristallina solceller är lägre i pris i jämförelse med monokristallina solceller i och med något mindre avancerad tillverkningsprocess. Dessa solceller består av flera kristaller i varje cell vilket resulterar i svårigheter för elektronerna att röra sig fritt.Detta orsakar att verkningsgraden blir något lägre än för monokristallina celler. Dessa paneler är inte lika värme känsliga mot höga temperaturer som monokristallina solceller. Polykristallina solceller har en blå nyans.

Vad för typ av solceller ska jag använda för mitt tak?
Solpaneler går att montera på de flesta taktyper, men varje tak kräver en egen lösning. På Solar Choice gör vi fria konstellationer för att skapa en skräddarsydd lösning efter era specifika önskemål. Vi jobbar idag med en ett brett utbud av solcellspaneler i varierande effektivitet, design, kvalitet och kostnad. Alla våra produkter vi använder är producerade av världsledande tillverkare med 12 års produktgaranti. Om du har ett tak ont om yta vill du prioritera en hög verkningsgrad för bästa möjliga effekt med de få antal paneler som får plats. Om du å andra sidan bra om yta har du möjligheten att ha fler solpaneler och inte allt för dyrt i pris.

Vad kostar det att installera solceller?
Det finns en rad olika faktorer som påverkar priset för din skräddarsydda anläggning, bl.a. storleken, vilka typ av solceller samt hur taket ser ut. Med skattereduktionen staten erbjuder för grön teknik sparar du hela 15 procent av kostnaden. Genom vår solcellskalkyl kan du få ett uppskattat pris på panelerna för just ditt tak.

Skattereduktion för grön teknik
Eftersom det ligger i allas intresse att solel används av så många hushåll som möjligterbjuder regeringen skattereduktion för detta. Så länge du uppfyller vissa krav kan du få skatteavdrag per kilowattimme som du skickar över till elnätet. Det handlar närmare bestämt om att det dras 60 öre från varje kilowattimme. Som mest får det röra sig om 30 000 kilowattimmar vilket omvandlat till pengar landar på en maxsumma på 18 000 kr. Du har helt enkelt mycket att vinna på att satsa på solel!

 

Kort och gott fungerar det på liknande sätt som med rot avdrag, då det dras av på fakturan direkt. Skattereduktionen ges högst 50 000 kronor per person och år. Det finns även vissa förutsättningar som behöver vara uppfyllda för att du som kund ska få ta del av bidraget - Kontakta våra energirådgivare för mer information!


Vad är återbetalningstiden på min investering?
Att installera solceller är en investering - Återbetalningstiden på solceller är det tidsspannet det tar för dig att gå plus på de pengarna som lagts ner på anläggningen. Det genomsnittliga återbetalningstiden på solceller i Sverige ligger på sju år. Kontakta våra energirådgivare för ett estimat av återbetalningstiden hade varit på just din anläggning. Tiden beror på en del olika faktorer, bl.a. storlek på anläggning, elpriserna och hur mycket ditt tak producerar.


Installation av solceller
Inför installationsprocessen finns det en andel saker att ha i åtanke för att en bra solcellsanläggning. På Solar Choice kommer du att bli tilldelad en personlig energirådgivare som är med dig från start till slut.


Vad behöver jag som kund ha koll på?


1. Offert och beställning
Våra erfarna energirådgivare är där för att tillsammans skapa en skräddarsydd lösning för just ditt tak. När du kontaktar oss i vårt formulär för en fri offert tar vi fram ett upplägg som passar dina förutsättningar utifrån boendeform. Där utgår vi ifrån takets storlek, fastighetens huvudsäkring och fastighetens elförbrukning. Vi tar därefter fram en offert med ett estimat på vad anläggningen skulle kosta för ditt specifika tak. I denna uträkning räknar vi in det gröna skatteavdraget. Efter bekräftad offert lägger vi en beställning och bestämmer en tid med vårt installationsteam för installation av solcellerna.

2. Leverans och installation
Vi håller dig informerad om leveransstatus från beställning till levererad produkt. Leveranstiden 
varierar efter anläggningens storlek och ska vara framme några dagar innan installationen.

 

Installationsprocessen tar 1-2 dagar beroende på storlek av anläggning. För att processen ska vara så smidig som möjligt ser vi dig som kund vara tillgänglig hemma då våra installatörerna behöver få tillgång till anläggningens elcentral. Vid färdigställd installation kommer vår elektriker och kopplar på elektricitete.


3. Byte av elmätare
Vid försäljning av överskottsel behöver du byta till korrekt elmätare i samband med installationen. Detta ansvarar ditt elnätsbolag för. Vid byte kommer du ha ett eget anläggnings-ID för att för att påbörja din produktion av solel.


4. Försäljning av överskottsel
Vi rekommenderar att du förhandlar med ditt elnätsbolag eller andra aktörer såsom Tibber för att få det bästa priset för din överskottsel. Läs mer om att sälja överskottsel här.


5. Underhåll av solceller
Som anläggningsinnehavare går ansvaret över till dig att kontrollera din anläggning och att den
producerar som den ska. Arbetsinsatsen som krävs är mycket liten, men skulle det vara något med
dina solceller så erbjuder vi på Solar Choice service hela vägen.


Krävs bygglov för installation av solceller?
Oftast behöver man inte söka bygglov för att installera utanpåliggande solpaneler för tak. Dock så finns det finns undantag och bygglovs behövs om:


● Om taket är platt och ska vinklas upp från takets lutning genom ställning.
● Blåklassad eller grönklassad byggnad.
● Bygglov behövs om montaget sker i ett område av kulturhistoriskt värde.
● Detaljplanen kräver bygglov.
● Byggnaden ligger inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret.

Kan jag montera solpaneler själv?
Enligt lag behöver solcellsanläggningar installeras av certifierad personal och ett auktoriserat elinstallationsföretag. I och med att det uppstår höga spänningar som är farliga att jobba med finns det stora risker för brand och skador, var av det är olagligt och straffbart att utföra utan rätt certifiering.


Mitt tak är gammalt - vad gör jag?
Skicket på ditt tak har en avgörande faktor på om en installation kan utföras. Äldre tak har i regel sämre skick än tak på nyare hus då det utstått större slitage av det nordiska klimatet. Dock så kan ett äldre tak vara lämpligt för installation om taket har underhållits. Allt för gammalt tak kan orsaka brandfaror. Om taket är för gammalt för montage av paneler behöver det rustas upp eller bytas ut. I och med att anläggningen är en stor investering vill man inte behöva byta ut tak efter färdig
installation. 
Kontakta en av våra energirådgivare för eventuella frågor och funderingar kring hur lämpligt solceller är för just ditt tak!

Sälja solel - Så här blir du mikroproducent!
Faktum att du kan producera gratis el med solceller är inte det enda sättet som de är bra för din ekonomi på. Om du producerar mer el än du förbrukar kan du nämligen sälja din överskottsel. Det kan du i snitt göra en vinst kring 5 000 kr per år på. Eftersom staten vill underlätta för svenska hushåll att satsa på solceller får du även skattereduktion för dessa. Det gäller för övrigt även för många andra typer av grön energi. Hur som helst kan denna skattereduktion användas till kostnaden för installationen av dina solceller. Den kan som allra mest uppgå till 50 000 kr per person och år. En annan typ av skattereduktion som du har rätt till är att det dras av 60 öre per kilowattimme när du producerar el. Det är i sin tur något vilket som allra mest kan uppgå till en summa på 18 000 kr per år. När du tjänar som mest under sommarmånaderna täcker du upp för elkostnaden under vintertid.

 

Ju mer solljus, desto mer el tillverkas helt enkelt. Just därför är det av förklarliga skäl på sommaren som självförsörjande solceller producerar som allra mest elektricitet, men det betyder inte att de inte producerar något överhuvudtaget på vintern. Solen är ju fortfarande uppe en viss stund varje dag, även om elproduktionen påverkas negativt av det faktum att den står lägre än under andra delar av året, att det brukar vara mer molnigt och att den är uppe under kortare tid. Detta kan förstås också påverkas av vilken del av landet man är i.
 

För att kunna sälja överskottsel behöver du som mikroproducent uppfylla en del krav enligt lag. Till en början behöver du kontakta ditt elnätsbolag för att föra en anmälan av producering av förnybar el. Därefter kan du ansluta din produktion till elnätet. Ditt elbolag sätter upp ett produktionsavtal och ett inmatningsabonnemang som gör det möjligt att mata ut överskottsel på elnätet. Nu är du redo att sälja egenproducerad el!


Skatteverkets checklista för vad som gäller som mikroproducent:
Du har solcellespaneler som producerar elerikictet.

 

Du producerar mer elektricitet än vad du förbrukar samt att du är ansluten till ett elnät.
 

Du har ett registrerat inmatningsabonnemang hos ditt elnätbolag.
 

Huvudsäkring på högst 63 A.
 

Inmatningseffekt på högst 43,5 kW.
 

Uttag och inmatning av elekricitet sker via samma huvudsäkring och elmätare.
 

Idag finns det över hundra elnätsbolag i Sverige och att identifiera vilka som säljer bäst är inte en lätt sak att göra. Spotpris är det pris som elektriciteten kostar på elbörsen Nord Pool. Priset förändras varje timme men ligger i stora drag runt spotpris plus 25–50 öre/kWh (inkl moms). Betalning av moms eller inte beror på försäljningen av överskottsel årsvis. Om du som mikroproducent säljer överskottsel för mer än 30 000 kr per år betalar du moms. Ligger du under 30 000 kr behöver det inte betalas.

Vad är ett elcertifikat?

Den 1 maj 2003 infördes elcertifikatsystemet i syfte av att öka förnybar elproduktion. Det är ett statligt subventionsstöd för producenter av förnybar energi. Är du en producent av icke-förnybara energikällor är kvotpliktiga och måste köpa elcertifikat.
 

Elcertifikat är ett frivilligt ekonomiskt stöd där du som producent för varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el har rätt till ett elcertifikat. Priset på elcertifikat styrs av tillgång och efterfrågan var av priset varierar på marknaden. I och med att produktionen av förnybar energi har haft en kraftig ökning sedan systemet infördes har det resulterat att fler certifikat har utfärdats. Nu när tillgången av elcertifikat ökat har värdet sjunkit.

Underhåll av solceller
Solceller är i stora drag självgående, arbetsinsatsen är minimal och kräver de inte något direkt underhåll. Underhåll är nödvändigt om panelerna går sönder eller täcks av större mängder av smuts, löv eller snö. I och med att panelerna lutar brukar det i stora drag glida ner och sköta sig självt.


Rengöring av solceller
Rengöring av solpaneler är inte nödvändigt om det inte samlas stora mängder smuts på taket. Tack vare det nordiska klimatet i Sverige är det i rengöringen i regel självgående med regnskurar och snö som smälter bort smuts och orenheter. Läge och placering fyller dock en stor vikt. Befinner du dig i ett klimat med mindre nederbörd kan det behövas en lättare rengöring vid några enstaka tillfällen om året för att hålla panelerna rena från vägdamm och pollen. Det är för att inte påverka solcellernas upptagningsförmåga. Om du ska rengöra paneler är det viktigt att följa instruktioner efter de solceller du har. På grund av fallrisk avråder vi att inte vistas på tak. Idag finns det ett flertal verksamheter med 
korrekt utrustning och kompetens som erbjuderunderhåll och rengöring av solceller. På så sätt minskar du fallrikserna och eventuell fara av att vistas på tak.

 

Våra installatörer kommer att förse er som kund med drifts- och skötselanvisningar samt tillverkarens dokumentation om de solceller installerats på ditt tak. Denna information kommer våra energirådgivare och installationsteam att framföra vid beställning och installation. Har du några frågor eller funderingar är det viktigt att nå ut till din energirådgivare för att undvika onödiga misstag.

Livstiden på solceller
Beroende på vilken typ av solceller du har på ditt tak varierar livslängden, några viktiga faktorer är 
bl.a. materialet på solcellerna och takets skick som det ska monteras på. På ett kvalitativt tak är livslängden beräknat hålla i ca 30 år. Det enda som kan behövas byta ut är växelriktaren. För att minska och förebygga risker av skada på panelerna hjälper våra dig med placeringen av panelerna.

Garantier hos oss på Solar Choice

Alla våra produkter vi använder är producerade av världsledande tillverkare med 12 års produktgaranti. Hos oss på Solar Choice erbjuder vi minst 25 års effektgaranti på våra installationer för att du ska känna dig trygg i din investering. Det garanterar dig som kund en bra och effektiv produktion från solljus i många år framöver!

bottom of page